Friidrottens historia i Sverige

Precis som friidrotten har en lång historia ute i världen, har den också det hemma i Sverige.

Stockholm var OS-värdar

Sverige är till ytan ett stort land, men till antalet invånare relativt litet i världen. Det har gjort att man inte alltid tänker Sverige som ett land med många bra idrottare. Men faktum är att svenskarna ute i världen generellt har varit väldigt framgångsrika i flera olika idrotter.

När det gäller friidrotten i OS är det också något som ligger väldigt varmt om hjärtat hos många svenskar. Inte minst eftersom Stockholm hade OS redan år 1912. Det här var något som satte sina tydliga spår. Bland annat genom att friidrotten helt enkelt blev mycket populär.

I de flesta delarna av Sverige är friidrotten mycket populär. Från stora till små städer samt samt landsbygden. Sverige har generellt lyckats producera relativt många stjärnor inom friidrotten. Karolina Klüft var ett stort namn inom sjukampen. Susanna Kallur, tillsammans med systern Jenny, var framgångsrika inom häckhoppandet. Därefter tillhör till exempel Therese Sjöström eliten. Både när det gäller de svenska idrottarna någonsin, men även de allra bästa idrottarna inom världen, inte minst inom simningen.