Visar: 1 - 7 av 7 artiklar

Vad är friidrott?

Friidrott kan enkel beskrivas som ett samlingsnamn för flera olika grenar. Men, låt oss gå lite djupare in i friidrottens värld.
Världens äldsta idrot

Friidrottens historia

Historien om friidrotten är både lång och komplicerad ibland. Dessutom kan man få olika svar om dess historia beroende på vem man frågor.
Friidrott oc

Friidrotten i framtiden

Kommer friidrotten att fortsätta att vara en aktuell idrott, och kommer den att utvecklas på något sätt? Där finns det mycket att diskutera.
En av de

Friidrottens historia i Sverige

Precis som friidrotten har en lång historia ute i världen, har den också det hemma i Sverige.
Stockholm var OS-värdar
Sverige är till ytan ett stort l

Historisk friidrott i världen

Världen är full av fantastisk historia. Det är inte minst något som friidrotten ofta visar prov på.
Historiskt intressant
I världen finns det mängder